Climatecare

CO2-neutral musik bruger organisationen Climatecare til at neutralisere de rejser musikere og artister foretager når de skal udføre deres erhverv.  At CO2-neutralisere kaldes også "at offsette".
At CO2-neutralisere betyder at man betaler nogen for at reducere den samme mængde CO2 som man selv har udledt. Det kan f.eks. være når man som musiker har kørt fra Roskilde til Herning for at spille en koncert . Neutraliseringen kan bl.a. foregå ved at bygge vindmøller, plante træer eller lignende.
Climatecares model er blevet nøje gennemgået af Det Økologiske Råd som er de førende eksperter på området herhjemme, hvor de bl.a. gennemchecker (og offentligt kritiserer) el-selskaber der hævder at tilbyde “Grøn el”.
Climatecare er én af verdens ældste og største spillere på CO2-neutraliseringsbanen. De har status af en "certified B-corporation" hvilket bl.a. betyder, at organisationen årligt underkastes en meget minutiøs vurdering for at leve op til høje standarder ifht. social- og miljømæssig adfærd, transparens og ansvarlighed. 
De har fået en stribevis af udmærkelser for deres arbejde, som iøvrigt flugter med FN’s verdensmål og rangerer ifølge deres B-corp score blandt de bedste 10% af samtlige 2655 B-corp organisationer i verden. De har en lang række projekter i tredjeverdens-lande hvor CO2-neutraliseringen pr. krone er størst. De fleste af projekterne kombinerer de CO2-neutraliserende tiltag med lokale samfunds-mæssige tiltag - som f.eks. vandpumper, vandrensningsanlæg, og lokale solenergiprojekter.  Det er bl.a. er med til at gøre neutraliserings-tiltagene rodfæstede og langtidsholdbare.