CO2-neutral musik bruger udelukkende dine persondata til sitets formål, som er at dokumentere at deltagerne neutraliserer deres CO2-udledninger i forbindelse med udførelsen af deres arbejde som musikere/artister.

Din opgivne mail vil blive brugt til kommunikation relateret til ovenstående.

Vi videregiver aldrig dine persondata uden at du ved det eller har godkendt det.
Du kan altid opdatere og rette dine persondata.
Dine persondata vil blive slettet hvis du vælger at slette din profil

PERSONDATA-POLITIK