Om at CO2-neutralisére

 
At CO2-neutralisere betyder at man betaler nogen for at reducere den samme mængde CO2 som man selv har udledt. Det kan f.eks. være når man som musiker har kørt fra Roskilde til Herning for at spille en koncert. Neutraliseringen kan bl.a. foregå ved at bygge vindmøller, plante træer eller lignende.
CO2-neutral musik bruger organisationen Climatecare til at beregne og udføre dette arbejde.
At CO2-neutralisere kaldes også "at offsette".
 

Hvorfor CO2-neutralisere ? 

Transport er noget af dét ved vores adfærd der bidrager mest til udledningen af CO2, hvilket er én af menneskehedens største udfordringer fordi det medfører klimaforandringer der i sidste ende kan gøre kloden ubeboelig
Der er stort set ingen der kan undgå at transportere sig fra punkt A til B. Det vi kan gøre - den mindst dårlige løsning her og nu - er at sørge for at vores udledninger blir modsvaret af tiltag der går i den modsatte retning

Eksemplets magt

Idéen med CO2-neutral musik er - udover at dine transportudledninger blir neutraliserede - at du som deltager er en inspiration for dit publikum, dine kolleger og andre  ifht. at motivere dem til selv at tage aktivt ansvar og gøre hvad DE kan for at imødegå klima-forandringerne
Man bestemmer selvfølgelig helt selv udfra hvem man er, hvordan man vil kommunikere idéen og attituden videre. Man kan nøjes med bare at CO2-neutralisere og evt. have logoet stående på sin hjemmeside og sine sociale medier. Man kan have noget oplysnings-materiale liggende ved sine koncerter.
Man kan fortælle sit publikum og/eller medier at man CO2-neutraliserer - og hvorfor.
Man kan opfordre publikum til at neutralisere dét C02 de selv har udledt ved at komme til
din koncert.
Der er lige så mange måder som der er artister og man ved selv hvordan man kom-munikerer bedst.
 

Bare dét at du som musiker/artist personligt er med og støtter dette initiativ, gør en  stor forskel og er med til at lægge endnu mere vægt og bredde bag initiativet.

Visionen

Når en gruppe mennesker kollektivt ændrer adfærd, kan det være én af de mest effektive måder at skabe holdningsændringer på. Og når den gruppe i forvejen er mere medieeksponeret end de fleste andre, er der ekstra gode muligheder for at skabe væsentlige forandringer.
Derfor er musikere og artister oplagte som bannerførere for den livsnødvendige grønne omstilling 
 
Hvis tilstrækkeligt mange borgere med deres valg og forbrug blir tydelige og konsekvente i deres krav om bæredygtighed og klimamæssig ansvarlighed, vil  industrier der lever af sælge disse forbrugsgoder også blive nødt til at ændre den måde de producerer og driver forretning på.
De vil i sidste ende ikke have andet valg, end at tjene deres penge på en måde der er tilpasset den nye ansvarlige og bæredygtige adfærd.
På den måde vil industriernes store økonomiske slagkraft - i stedet for at være en modstander - blive en medspiller i arbejdet med at drive den  grønne omstilling fremad.