VISIONEN

Når en gruppe mennesker kollektivt ændrer adfærd, kan det være én af
de mest effektive måder at skabe holdningsændringer på.
Og når den gruppe i forvejen er mere medieeksponeret end de fleste andre,
kan deres eksempel potentielt set skabe væsentlige forandringer.
Derfor er musikere og artister oplagte som bannerførere for
den livsnødvendige grønne omstilling 
 
Hvis tilstrækkeligt mange borgere med deres valg og forbrug blir tydelige ogkonsekvente i deres krav om bæredygtighed og klimamæssig ansvarlighed, vil alle industrier også blive nødt til at ændre den måde de driver forretning på.
De vil i sidste ende ikke have andet valg, end at tjene deres penge på en
måde der er tilpasset den nye ansvarlige og bæredygtige adfærd.
På den måde vil industriernes økonomiske slagkraft blive en
medspiller i arbejdet med at drive omstillingen fremad.
Ifølge “Eurobarometer” mener 80% af den danske befolkning at klimaforandringerne er "et meget
alvorligt problem”. Samtidigt siger mange at: “det er svært som enkeltperson selv at gøre noget”.
I en situation der er så truende og presserende, er individuel handling
og engagement en altafgørende faktor.  Med CO2-neutral musik får
vi artister en mulighed for at være synlige og tydelige omkring
hvordan vi SELV forholder os til vores egne udledninger og samtidigt
vise andre hvor nemt man som enkeltperson kan gøre noget.
At transportere sig selv er noget som ingen i et moderne samfund kan undgå. Derfor har CO2-neutral
musik et stort potentiale ifht. at være et let forståeligt eksempel, som folk kan identificere sig med og
handle i forhold til. Feks. så man begyndte at overveje, om man ikke skulle vælge at holde sin næste
ferie på vestkysten i stedet for i Østen - eller bruge cyklen hver gang man kan.